Partners in onderwijs en zorg

De Gezellehoek werkt samen met diverse instellingen om kinderen het beste onderwijs en zorg te bieden. Onderstaand overzicht laat zien met wie wij dit doen. Voor meer informatie klik je op het logo van de organisatie.

Openbare scholen in de gemeente Roosendaal

OBO Roosendaal

Namen en adressen van andere scholen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

Voortgezet onderwijs

Norbertus Gertruds mavo

Norbertus Gertrudis mavo

Jan Tinbergen College

Jan Tinbergen College

Da Vinci College

Het Da Vinci College

Norbertus Gertrudis Lyceum

Norbertus Gertrudis Lyceum

ISK Bergen op Zoom

ISK Bergen op Zoom

Logopedie

Praktijk Schoone

Praktijk Schoone

Logopediepraktijk Verkade

Logopediepraktijk Verkader

Trivers

Trivers logopedie

 

Partners in onderwijs en zorg

Brabants Verkeersveiligheidslabel

Brabants Verkeersveiligheidslabel

De Gezellehoek heeft al in 1999 het Brabants Verkeersveiligheidslabel behaald en in de daarop volgende jaren het certificaat behouden.  

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Juzt

Jeugdzorg Juzt

Kober kinderopvang

Peutergroep Kober

Kober is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-Brabant.

Dotjes

Voor- en naschoolse opvang

Kinderdagverblijf in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar en een buitenschoolse opvang van 4 - 12 jaar.

GGD

Easy-To-Use

Jeugdgezondheidszorg is belegd bij GGD West-Brabant.

Veilig thuis

Veilig thuis

Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

WegWijs

WegWijs

Bij WegWijs Roosendaal kunnen alle inwoners terecht voor vragen en ondersteuning bij het dagelijks leven, opgroeien, welzijn, een beperking of ouderdom

Stichting leergeld

Stichting leergeld

Stichting Leergeld Roosendaal ondersteunt ouders of verzorgers van kinderen die om financiële redenen niet meedoen aan normale schoolse activiteiten.

Stichting leergeld

Stichting Paul

Stichting Paul is een Roosendaals initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten.

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Leerplichtambtenaar

Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) voert een aantal wettelijke taken op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet uit.

Vluchtelingenwerk Roosendaal

Vluchtelingenwerk Roosendaal

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.

Inspectie onderwijs

Inspectie onderwijs

Ieder jaar bekijkt de onderwijsinspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert.

SSNB

SSNB

Kroevensport

Kroevensport

Gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal